Portal

insan kaynakları

insan kaynakları politikası

Renkler İnsan Kaynakları Politikası, adil, şeffaf, saygılı, farklı görüş ve önerilere değer veren ve değerlendiren, çalışanların potansiyellerini ortaya koyma fırsatı bulduğu, her bir çalışanın değer yaratarak Renkler'in geleceğine katkı sağladığı ve değer gördüğü, çalışanlarının performanslarının en yüksek seviyeye çıkması için gelişim fırsatı sunulan, gelişim odaklı, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sunmayı hedefler.

Mutlu, verimli, katılımcı, başarılı, çevreye duyarlı, yasalara saygılı, etik değerlerinden taviz vermeyen bir işgücü oluşturmayı hedefleyen Renkler, şeffaf, dürüst ve değişen şartlara hızla adaptasyon sağlayan bir yönetim yaklaşımını benimser.

Renkler işe alma ve yerleştirme süreci

Renkler işe alım süreci, şirketin hedef ve ilkelerinden yola çıkarak, doğru pozisyona doğru adayları yerleştirme düşüncesi ile başlar ve devam eder. Norm Kadro çalışması ile ortaya çıkan ihtiyaçların tespiti sonrasında pozisyon yetkinlikleri göze alınarak uygun adaylar ile mülakat süreci başlar.

Değerlendirmeler sonucunda uygun bulunan adaylara şirket tarafından iş teklifi yapılır ve pozisyona uygun bulunan aday çalışmaya başlar. Burada amaç, kişilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini sorgulayarak, niteliklerine uygun doğru işe yerleştirilmelerini sağlamaktır.

Renkler eğitim ve yetenek geliştirme süreci

Renkler’de odak noktamız ve değerimiz “İnsan”dır. Bu nedenle insana yapacağımız yatırım, en önemli yatırımdır. Renkler’de çalışanlara yapılan eğitim ve gelişim yatırımının hem çalışanlar hem de şirket için değer yaratması ve şirketin stratejik hedefleri ile ilişkili olması esastır.

Renkler staj süreci

“Renkler sadece üreten değil, öğreten ve geliştiren bir firmadır’’ sloganı ışığında stajyerlerimize değer vererek iş hayatına hazırlamak için çalışır, staj bitimi sürecinde onlardan iyileştirme önerileri talep ederiz. Yetkin teknik ekibimizle ve kırk yılı aşkın tecrübemizle stajyerlerimize yol gösterici olur, süreçlerin içerisinde sorumluluklar verir ve proje hazırlayıp sunmalarına destek oluruz.

ROTA

Açılımı Renkler Okuldan Takıma Akademisi olan ROTA projemiz, edindiğimiz tecrübeleri yarınlara umutla taşıma yolunda, yeni mezun ve öğrencileri de istihdam sürecimize katarak başarılı bir genç nesil yetiştirme hedefimizle oluşturulmuştur. 2019 yılında ilk tohumlarını attığımız ROTA, İİBF ve Mühendislik bölümleri 4.sınıf öğrencileri ve yeni mezunlara yönelik bir projedir. Çalışmaya yarı zamanlı olarak başlayan arkadaşlarımızın geleceğini şekillendirmede büyük bir adım olarak gördüğü ROTA, her sene yeni mezunlar vermeyi hedeflemektedir.