Portal

kalıp tasarım

Kalıphane bölümü dizayn, talaşlı grubu, kalıp bakım ve yeni kalıp yapım ekiplerinden oluşur. Tekliflendirme sürecinde yatırım maliyetlerinin çıkarılması ve proseslendirmeden başlayarak, kalıpların/aparatların yapımı ve parça kabulünün sonuna kadar bu süreçten sorumludur.

Güçlü teknik yapısı ile sac kalıplarından kesme, bükme / formlama, sıvama, progresif ve transfer kalıp imalatlarını yapma kabiliyetine sahiptir. Bu amaçla CAD/CAM teknolojilerini yakından takip eder ve kullanır. Bu araçları birikimleri ile birleştirerek yerli ve yabancı müşterilerine çözümler sunar.

Yeni kalıp imalatlarında, dizayn aşamalarında periyodik toplantılar ile taslak dizayn gözden geçirme ve final dizayn gözden geçirme toplantıları yapılır. Böylece dizayndan başlayarak kalıp/aparat/fikstür imalatının hatasız gerçekleşmesi hedeflenir.