Portal

yönetim sistemleri politikası

Renkler olarak, elektromekanik, beyaz eşya, otomotiv ve benzer endüstriler için komponent üretimi ve montajını gerçekleştiren Manisa ve İzmir’de kurulu fabrikalarımızı kapsamak üzere;

kalite politikası

Kalite politikamız dinamik kalite ilkeleri esas alınarak oluşturulmuştur.

Temel hedefimiz: Ürün ve sevkiyat kalitemizle her zaman tercih edilebilir olmak.

Amacımız:

 • İlgili yasa ve standartlara bağlı kalarak, müşterilerimizin, çalışanlarımızın, yan sanayi ve tedarikçilerimizin kalıcı memnuniyetlerinin sağlanması,
 • Ürün ve sevkiyat kalitemizin müşteri hedef ve beklentilerini karşılaması,
 • Çalışanlarımızın sürekli gelişimi ile verimliliğin arttırılması, takım çalışmasının çözümlerde etkinlik sağlaması,
 • Kalite Yönetim Sistemi’ne bağlı kalarak, etkinliğimizi sürekli iyileştirilerek, karlılığın arttırılmasıdır.

çevre politikası

 • Ürün ve faaliyetlerimizde; çevre boyutlarını göz önünde bulundurarak, uygunluğunu değerlendiren, gerekli önlemleri planlayarak uygulayan bir firma olmayı,
 • Çevreyi korumayı, önleyici faaliyetler ile birlikte sürekli geliştiren şirket olmayı,
 • Çevre konusunda yükümlü bulunduğumuz ilgili yasal ve diğer zorunluluklara uymayı,
 • Daha temiz bir çevre için, neden olduğumuz etkenleri kontrol altında tutarak, gereksiz kaynak kullanımını engelleyici faaliyetler ile atıkları azaltmak, bertaraf etmek veya geri kazanmak için tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımız ile birlikte çalışmalar yapmayı taahhüt ediyoruz.

isg politikası

 • Tüm çalışanlarımızın iş ve çalışma ortamlarından kaynaklanan yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmayı,
 • Tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak sistematik yaklaşımlar ile tehlikeleri kaynağında yok ederek İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altına almayı,
 • İSG konusunda yükümlü bulunduğumuz ilgili yasal ve diğer zorunluluklara uymayı,
 • Sürekli gelişme prensibi ve ödül öneri sistemimizle İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili risk teşkil eden her türlü konuda çalışanların katılımını sağlayarak, sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,
 • Tüm çalışanların ve çalışan temsilcilerinin İSG yönetim sistemi ile ilgili konularda katılım ve danışmalarını sağlamayı,
 • Yeni ürün, makine, tesis ve proseslerin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından projelendirme aşamasında iken değerlendirilmesini,
 • Tüm personelimize kendini, çalışma arkadaşlarını veya ziyaretçileri tehlikeye atacak her türlü durum, hareket ve olayda, işi durdurma yetki ve sorumluluğunu vermeyi,
 • Güvenli davranışı temel alan İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü, tüm personelimize planlı eğitimler yoluyla kazandırmayı ve geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.